Disclaimer Stones@Work

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie betrachten, kan Stones@Work niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stones@Work, en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.stonesatwork.com. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Stones@Work en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Projectontwikkelaar en belegger in onroerend goed Stones@Work aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website www.stonesatwork.com  kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de website van Stones@Work betrouwbare en regelmatig geüpdatete vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Stones@Work, noch Cachet (beheerder van de site van Stones@Work) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) over het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door eerst met ons contact op te nemen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Stones@Work.


Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Stones@Work probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Stones@Work is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens op de belangstellingsregistratie vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Stones@Work gebruikt cookies dus enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van communicaties of voor de levering van een door u gevraagde dienst, bijvoorbeeld, om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail".

Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie medegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties. Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden. Het doel van deze gegevens is om het gebruik van de diensten van Stones@Work zo optimaal mogelijk te maken.